Het ras

De Nova Scotia Duck Tolling Retriever, ofwel kortweg: Toller

De Toller vertoont in gedrag overeenkomsten en verschillen met andere retriever soorten. Het ras is gevoelig en erg gehecht aan zijn roedel. De Toller is echter niet altijd een allemansvriend zoals de Golden Retriever.

Een Toller wordt net als andere honden niet sociaal, lief en gehoorzaam geboren. De fokker en de moederhond hebben het eerste aandeel hierin. Daarna is het aan U om de hond op te voeden en te trainen.

Ook in training onderscheidt de Toller zich door de hoge mate van intelligentie. Een Toller zal niet klakkeloos doen wat zijn baas van hem vraagt, maar zelf nagaan of er niet een eenvoudigere manier is om het door de baas gewenste resultaat te bereiken. Dit maakt dat voor een goede training een geduldige aanpak is vereist. Het is deze gevoeligheid die in het hele wezen van de Toller zichtbaar is en het trainen tot een aparte uitdaging maakt.

 

Bron: www.tollertales.nl